MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
ateroskleróza
English Heading
Atherosclerosis
See
aterosklerotické onemocnění
aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění
See
Atherogenesis [T615902]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Onemocnění tepen, při němž se v jejich stěnách ukládají tukové látky (viz aterom) a druhotně vápník, čímž je tepna poškozována, ztrácí pružnost a dochází k jejímu postupnému zužování (až obliteraci) s následnou ischemií příslušné části organismu, popř. k její ruptuře či vzniku aneurysmatu. Nejnápadnější bývají tyto změny na koronárních tepnách srdce (ICHS), tepnách dolních končetin (ICHDK), mozku, ledvin atd. Onemocnění vzniká působením řady klinicky patrných rizikových faktorů, k nimž patří zejm. vysoká hladina krevních tuků (zvýšený LDL cholesterol a naopak nízký HDL cholesterol), hypertenze, kouření, obezita, diabetes, zvýšená hladina homocysteinu v krvi (není všeobecně uznáváno), stres, nedostatek pohybu. V patogenezi (v časné fázi) se výrazně uplatňuje endotelová dysfunkce. Roli mají zánětové děje, růstové faktory a jiné cytokiny. Pro vývoj komplikací je důležitá stabilita aterosklerotického plátu, jehož ruptura může vést k vzniku nasedající trombózy a provalení ateromových hmot. Léčba a. je dosud zaměřena především proti komplikacím či naopak rizikovým faktorům, zejm. ovlivnění lipidového metabolismu. U žen se výskyt a. zvyšuje po menopauze. K odstranění již existujících zúžení se užívá např. angioplastika či stent. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
A thickening and loss of elasticity of the walls of ARTERIES that occurs with formation of ATHEROSCLEROTIC PLAQUES within the ARTERIAL INTIMA.
Other Concepts
History note
2006; use ARTERIOSCLEROSIS 1963-2005
Public Note
2006; see ARTERIOSCLEROSIS 1963-2005
Record number
D050197
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format