MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
nadváha
English Heading
Overweight
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Nadváha je předstupeň obezity, někdy bývá označována jako první stádium obezity. Přináší zvýšené riziko zdravotních komplikací. Pro evropskou populaci je podle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) definována indexem tělesné hmotnosti (body-mass index, BMI) v rozmezí 25 až 30. Pro asijskou a pacifickou populaci je nadváha definována rozmezím BMI 23 až 25, někdy 23 až 27. (cit. Wikipedie 2016 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
A status with BODY WEIGHT that is above certain standard of acceptable or desirable weight. In the scale of BODY MASS INDEX, overweight is defined as having a BMI of 25.0-29.9 kg/m2. Overweight may or may not be due to increases in body fat (ADIPOSE TISSUE), hence overweight does not equal "over fat".
History note
2006
Public Note
2006
Record number
D050177
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format