Obálka a obsah
Typ dokumentu
monografie, knihy
monografie, knihy
Záznam dokumentu
Zdroj: katalogy Medvik
Název
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 12. 11. 2018
Datum vydání
2018
Nakladatelské údaje
Ostrava : Sagir, 2018
Edice
ÚZ : úplné znění ; číslo 1286
Fyzický popis
400 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm
Jazyk
čeština
Země
Česko
Typ dokumentu
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-319-4 (brožováno)
Signatura
OVI: Sp 2137
Číslo záznamu
MED00196826
Persistentní link
MESH deskriptor
práce (zákonodárství a právo)
hygiena práce (zákonodárství a právo)
řízení bezpečnosti (zákonodárství a právo)
zohlednění rizika (zákonodárství a právo)
ochrana veřejného zdraví
Publikační typ
NLK obory
Konspekt
Abstrakt
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Nakladatelská anotace. Kráceno
Všeobecné poznámky
Názvové údaje z obálky
Poznámky o skryté bibliografii a rejstřících
Obsahuje odkazy na zákony
Poznámky k obsahu
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) -- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce -- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci -- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Schránka
Další akce
Dostupnost dokumentu
OVI MZ ČR 6
Knihovny Medvik 6