Display Documents Help
vše 68
etika 20
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
věnování darů
English Heading
Gift Giving
See
dary peněžní
darování darů
dary - věnování
See
Gifts, Financial [T017093]
Giftgiving [T481421]
Gifts [T481422]
Financial Contributions [T492762]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Darování hmotného a nehmotného, dobrovolně a obvykle bez očekávání čehokoli za to. Dávání darů může být motivováno altruismem nebo vděčností, smyslem pro povinnost nebo nadějí na obdržení něčeho na oplátku.
Scope Note
The bestowing of tangible or intangible benefits, voluntarily and usually without expectation of anything in return. However, gift giving may be motivated by feelings of ALTRUISM or gratitude, by a sense of obligation, or by the hope of receiving something in return.
Other Concepts
History note
2003; for GIFTS, FINANCIAL use FUND RAISING 1978-2002
Public Note
2003; for GIFTS, FINANCIAL see FUND RAISING 1978-2002
Record number
D037921
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format