Display Documents Help
vše 1596
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
mezioborová komunikace
English Heading
Interdisciplinary Communication
See
výzkum komunikace
interdisciplinární komunikace
multidisciplinární komunikace
See
Communication Research [T000867307]
Cross-Disciplinary Communication [T466432]
Multidisciplinary Communication [T466433]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Komunikace ve smyslu vzájemného obohacování myšlenek, zahrnující dvě nebo více akademických disciplín (disciplíny napříč vědními obory, např. bioetika, pohybující se na rozhraní zdravotnických a biologických věd, humanitních a sociálních věd a práva). Také řeší problémy v komunikaci vyplývající z rozdílného používání jazyka v různých akademických a lékařských oborech.
Scope Note
Communication, in the sense of cross-fertilization of ideas, involving two or more academic disciplines (such as the disciplines that comprise the cross-disciplinary field of bioethics, including the health and biological sciences, the humanities, and the social sciences and law). Also includes differences in patterns of language usage in different academic or medical disciplines.
Other Concepts
Annotation
use only for communication across disciplines; for relations between individuals in different disciplines, use instead INTERPROFESSIONAL RELATIONS; coord IM with specific disciplines (IM)
History note
2003; use INTERPROFESSIONAL RELATIONS 1992-2002
Public Note
2003; see INTERPROFESSIONAL RELATIONS 1992-2002
Record number
D033183
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format