Display Documents Help
vše 56
fyziologie 13
účinky léků 9
klasifikace 2
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
rozpoznávání (psychologie)
English Heading
Recognition, Psychology
See
znovupoznání
obeznámenost
See
Psychological Recognition [T000950595]
Recognition (Psychology) [T025502]
Familiarity [T025503]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Poznání nebo dojem jedince, že se s někým nebo něčím v současnosti setkal již dříve.
Scope Note
The knowledge or perception that someone or something present has been previously encountered.
Other Concepts
History note
2020 (1998); was RECOGNITION (PSYCHOLOGY) 2001-2019; use MEMORY 1998-2000
Public Note
2020; was RECOGNITION (PSYCHOLOGY) 2001-2019; see MEMORY 1998-2000
Record number
D021641
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format