Display Documents Help
vše 8
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
neurolingvistické programování
English Heading
Neurolinguistic Programming
See
Neuro-linguistic Programming [T363048]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Psychoterapeutická metoda modelující to, jak komunikace ovlivňuje a je ovlivněna subjektivní zkušeností. NLP techniky se zaměřují na modelování jedinečných, vědomých i nevědomých vzorců chování člověka s cílem změnit vnitřní reprezentaci jedince. Neurolingvistické programování pracuje se vzorci vytvořenými interakcí mezi mozkem, řečí a tělem, které vytváří jak efektivní tak neefektivní chování.
Scope Note
A set of models of how communication impacts and is impacted by subjective experience. Techniques are generated from these models by sequencing of various aspects of the models in order to change someone's internal representations. Neurolinguistic programming is concerned with the patterns or programming created by the interactions among the brain, language, and the body, that produce both effective and ineffective behavior.
History note
2000
Public Note
2000
Record number
D020557
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format