Display Documents Help
vše 28
normy 1
MeSH Genre Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
zkratky
English Heading
Abbreviations
See
Abbreviation [T000998551]
Acronym [T000998552]
Acronyms [T701040]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Díla sestávající ze seznamů zkrácených forem psaných slov nebo frází používaných kvůli stručnosti. Patří sem i akronyma. (Slova vzniklá zkrácením více slov, při zkracování se použije více než jedno písmeno ze začátků slov. Akronymum lze skloňovat.)
Scope Note
Works consisting of lists of shortened forms of written words or phrases used for brevity. Acronyms are included here.
Other Concepts
Annotation
This heading is used as a Publication Type. Works consisting of lists of shortened forms of written words or phrases used for brevity. Acronyms are included here. Abbreviations as a subject are indexed under the main heading ABBREVIATIONS AS TOPIC; INDEXER: Do not use
History note
2008(1999)
Record number
D020463
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format