MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
hormonální substituční terapie
English Heading
Hormone Replacement Therapy
See
hormony - substituční terapie
hormonální substituční léčba
See
Therapy, Hormone Replacement [T059998]
Replacement Therapy, Hormone [T059999]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Léčebné užití hormomů ke zmírnění následků hormonální nedostatečnosti.
Scope Note
Therapeutic use of hormones to alleviate the effects of hormone deficiency.
Annotation
coord IM with specific hormone /ther use; ESTROGEN REPLACEMENT THERAPY is also available
History note
99
Public Note
99
Record number
D020249
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AE] škodlivé účinky
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[MT] metody
[MO] mortalita
[NU] ošetřování
[PX] psychologie
[ST] normy
[TD] trendy
[VE] veterinární
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format