MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
genetická predispozice k nemoci
English Heading
Genetic Predisposition to Disease
See
genetická náchylnost k nemoci
genetická susceptibilita
See
Predisposition, Genetic [T059660]
Genetic Predisposition [T059661]
Susceptibility, Genetic [T059663]
Genetic Susceptibility [T059664]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Latentní náchylnost k onemocnění na genetické úrovni, která se může za určitých podmínek aktivovat.
Scope Note
A latent susceptibility to disease at the genetic level, which may be activated under certain conditions.
Annotation
latent susceptibility to disease only: coordinate with specific disease/genet; for positive genetic predisposition (like longevity) use specific trait/genet
History note
99
Public Note
99
Record number
D020022
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EM] embryologie
[EH] etnologie
[ET] etiologie
[GE] genetika
[HI] dějiny
[EP] epidemiologie
[PC] prevence a kontrola
[PX] psychologie
Entry combinations
genetická predispozice k nemoci [DI] diagnóza >>> genetické testování
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format