Display Documents Help
vše 1427
dějiny 2
MeSH Genre Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
vysokoškolské kvalifikační práce
English Heading
Academic Dissertation
See
akademické práce
disertace
dizertace
dizertační práce
habilitační práce
bakalářská práce
diplomová práce
magisterská práce
rigorózní práce
seminární práce
See
Academic Dissertations [T700434]
Theses [T700435]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Práce skládající se z formálních prezentací splňujících požadavky pro získání akademického titulu.
Scope Note
Work consisting of formal presentations made usually to fulfill requirements for an academic degree.
Other Concepts
Annotation
This heading is used as a Publication Type. Academic dissertations as a subject are indexed under the main heading ACADEMIC DISSERTATIONS AS TOPIC. INDEXER: Do not use; CATALOGER: Used by collaborating partners and for historical material only
History note
2008(1997)
Record number
D019478
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format