Display Documents Help
vše 312
fyziologie 14
klasifikace 6
etika 4
účinky léků 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
metafyzické vztahy mezi duší a tělem
English Heading
Mind-Body Relations, Metaphysical
See
duše a tělo - metafyzické vztahy
duše a tělo - vztahy (metafyzika)
duše a tělo - vztahy
vztahy mezi duší a tělem
See
Mind-Body Relations (Metaphysics) [T057258]
Mind-Body Relations (Non-Physiology) [T057259]
Body-Mind Relations [T769936]
Soul-Body Relations [T771104]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Vztah mezi myslí a tělem v náboženském, sociálním, duchovním, behaviorálním a metafyzickém kontextu. Tento koncept je významný v oblasti alternativní medicíny. Odlišuje se od vztahu mezi fyziologickými procesy a chováním, kde je kladen důraz na fyziologii těla (= Psychofyziologie).
Scope Note
The relation between the mind and the body in a religious, social, spiritual, behavioral, and metaphysical context. This concept is significant in the field of alternative medicine. It differs from the relationship between physiologic processes and behavior where the emphasis is on the body's physiology ( = PSYCHOPHYSIOLOGY).
Other Concepts
Annotation
important in alternative medicine; do not confuse with MIND-BODY RELATIONS (PHYSIOLOGY) see PSYCHOPHYSIOLOGY where emphasis is on physiology
History note
2011; 1997-2010 use Mind-Body Relations (Metaphysics)
Public Note
2011; 1997-2010 see Mind-Body Relations (Metaphysics)
Record number
D019222
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format