MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
problémově orientovaná výuka
English Heading
Problem-Based Learning
See
problémově orientované kurikulum
aktivní výuka
výuka založená na zkušenostech
problémově orientované studium
See
Problem-Based Curricula [T055980]
Curriculum, Problem-Based [T055981]
Active Learning [T055982]
Experiential Learning [T055983]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Návodné využití příkladů a případů sloužící k rozvoji kritického myšlení a řešení problémů.
Scope Note
Instructional use of examples or cases to teach using problem-solving skills and critical thinking.
Other Concepts
Annotation
a teaching method in the curriculum: do not confuse with PROBLEM SOLVING, a type of learning
History note
95
Public Note
95
Record number
D018794
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree

Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format