MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
přenos infekční nemoci
English Heading
Disease Transmission, Infectious
See
horizontální přenos infekce
infekce - přenos horizontální
infekční nemoc - přenos horizontální
infekce - přenos
infekční nemoc - přenos
infekční nemoci - přenos
přenos infekce
transmisivní nákazy
See
Autochthonous Transmission [T000895917]
Community Transmission [T001078504]
Community Spread [T001078505]
Close-Contact Transmission [T001079070]
Close-Contact Infectious Disease Transmission [T001079071]
Person-to-Person Transmission [T001079127]
Droplet Transmission of Infectious Disease [T001081169]
Droplet Transmission, Infectious Disease [T001081170]
Infectious Disease Droplet Transmission [T001081184]
Infection Transmission [T710232]
Infection Transmission, Horizontal [T710233]
Pathogen Transmission [T710242]
Pathogen Transmission, Horizontal [T710243]
Infectious Disease Transmission [T712644]
Communicable Disease Transmission [T712645]
Transmission of Infectious Disease [T712647]
Transmission, Infectious Disease [T712648]
Infectious Disease Transmission, Horizontal [T712649]
Horizontal Transmission of Infection [T712931]
Horizontal Transmission of Infectious Disease [T712932]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Přenos infekčních onemocnění nebo patogenů. Pokud je přenos v rámci stejného druhu, může být horizontální nebo vertikální.
Scope Note
The transmission of infectious disease or pathogens. When transmission is within the same species, the mode can be horizontal or vertical (INFECTIOUS DISEASE TRANSMISSION, VERTICAL).
Other Concepts
Annotation
general or unspecified; prefer /transm with specific diseases
History note
2009 (1995)
Public Note
2009; see DISEASE TRANSMISSION (1995-2008)
Record number
D018562
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[LJ] zákonodárství a právo
[PC] prevence a kontrola
[VE] veterinární
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format