MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
kořeny rostlin
English Heading
Plant Roots
See
rostlinné kořeny
kořen rostlin
radix (botanika)
See
Plant Root [T055146]
Plant Bulbs [T576537]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Nečlánkovaný rostlinný vegetativní orgán, který nenese listy ani šupiny. Zpravidla je podzemní a heterotrofní, tzn. neprovozující fotosyntézu. Kořenem čerpá rostlina z půdy vodu s rozpuštěnými minerálními látkami a upevňuje se v půdě. Druhotně se kořen uplatňuje i jako zásobní orgán, orgán vegetativního rozmnožování a při symbióze s jinými rostlinami. (upraveno podle Wikipedie 2019 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
The usually underground portions of a plant that serve as support, store food, and through which water and mineral nutrients enter the plant. (From American Heritage Dictionary, 1982; Concise Dictionary of Biology, 1990)
Other Concepts
Annotation
coordinate with specific plant if pertinent
History note
95
Public Note
95
Record number
D018517
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format