MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 descriptors
Main Heading
posudkové řízení ve výzkumu
English Heading
Peer Review, Research
See
hodnocení grantů
posuzování grantů
recenzní řízení před publikováním
posudkové řízení pro publikování
recenzní řízení ve výzkumu
See
Grants, Peer Review [T052980]
Peer Review, Grants [T052981]
Peer Review, Publishing [T052982]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Odborné hodnocení kvality a vhodnosti výzkumu nebo výzkumných návrhů jiných odborníků stejné odborné oblasti. Posudkové řízení je editory využíváno při rozhodování o tom, které podané práce publikovat, grantovými agenturami s cílem určit, které návrhy by měly být financovány a akademickými institucemi při rozhodování o udělení definitivy.
Scope Note
The evaluation by experts of the quality and pertinence of research or research proposals of other experts in the same field. Peer review is used by editors in deciding which submissions warrant publication, by granting agencies to determine which proposals should be funded, and by academic institutions in tenure decisions.
Other Concepts
History note
94
Public Note
94
Record number
D017712
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[LJ] legislation & jurisprudence
[MT] methods
[ST] standards
[TD] trends
[ES] ethics
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format