MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
neurofibromatózy
English Heading
Neurofibromatoses
See
Neurofibromatosis [T051432]
Multiple Neurofibromas [T372069]
Neurofibromatosis 3 [T372070]
Neurofibromatosis Syndrome [T372777]
Neurofibromatosis Type 3 [T750592]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Skupina relativně častých autosomálně dominantních dědičných poruch s vysokou mírou spontánních mutací vytvářejících množství neurofibromů nebo neurilemomů. Neurofibromatóza 1 (obecná neurofibromatóza) tvoří přibližně 95% případů, jsou popsány další rozmanité podtypy (např. neurofibromatóza 2, neurofibromatóza 3, atd.).
Scope Note
A group of disorders characterized by an autosomal dominant pattern of inheritance with high rates of spontaneous mutation and multiple neurofibromas or neurilemmomas. NEUROFIBROMATOSIS 1 (generalized neurofibromatosis) accounts for approximately 95% of cases, although multiple additional subtypes (e.g., NEUROFIBROMATOSIS 2, neurofibromatosis 3, etc.) have been described. (From Neurochirurgie 1998 Nov;44(4):267-72)
Other Concepts
Annotation
multiple neurofibromas; specifics are available
History note
2000(1993)
Public Note
2000; see NEUROFIBROMATOSIS 1993-1999
Record number
D017253
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format