MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
spoluzávislost
English Heading
Codependency, Psychological
See
závislosti zřetězené (psychologie)
See
Co Dependence, Psychology [T000946275]
Co Dependency, Psychology [T000946276]
Co-Dependency, Psychology [T000946277]
Codependency, Psychology [T000946278]
Psychological Codependency [T000947308]
Co-Dependency, Psychological [T000947309]
Psychological Co-Dependency [T000947310]
Psychological Co-Dependence [T000947311]
Psychological Codependence [T000947312]
Codependency [T050787]
Codependence [T050788]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Patologický vztahový model, ve kterém jedinec hledá smysl svého života prostřednictvím vztahů s ostatními a péči o ně. \Patologický vztah blízkého člověka (partnera, rodiče) k osobě závislé na návykové látce. Kodependentní osoba se soustředí na pomoc závislému do té míry, že ztrácí vlastní identitu. Zároveň svým chováním (podpora závislého, odstraňování negativních následků, pomoc při utajování závislosti před okolím) umožňuje závislému setrvávat v závislostním schématu.\" (cit. Velký lékařský slovník online, 2014 http://lekarske.slovniky.cz/ )"
Scope Note
A relational pattern in which a person attempts to derive a sense of purpose through relationships with others.
Other Concepts
History note
2020 (1992); was CODEPENDENCY (PSYCHOLOGY) 1998-2019; was CO-DEPENDENCY (PSYCHOLOGY) 1992-1997
Public Note
1998; see CO-DEPENDENCY (PSYCHOLOGY) 1992-1997
Record number
D017004
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format