MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
monitorování léčiv
English Heading
Drug Monitoring
See
monitorování léků
farmakoterapie - monitorování
léky - monitorování
monitoring léčiv
monitoring léků
TDM
monitorování hladin léků
monitorování hladin léčiv
terapeutické monitorování hladin léků
See
Monitoring, Drug [T050612]
Therapeutic Drug Monitoring [T667441]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Proces pozorování, zaznamenávání či detekce účinků chemické látky podané jedinci v rámci terapie nebo diagnostiky. Cílem TDM je optimalizace dávkovacího režimu léku pro nemocného, tj. stanovení nejvhodnější dávky léku (při zvolené aplikační cestě) a délky dávkovacího intervalu.
Scope Note
The process of observing, recording, or detecting the effects of a chemical substance administered to an individual therapeutically or diagnostically.
Other Concepts
History note
92
Public Note
92
Record number
D016903
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AE] škodlivé účinky
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[MT] metody
[MO] mortalita
[NU] ošetřování
[PX] psychologie
[ST] normy
[TD] trendy
[VE] veterinární
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format