MeSH Genre Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
kongresy
English Heading
Congress
See
Meeting Report [T001006479]
Congresses [T700636]
Meeting Reports [T700637]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Publikovaný záznam příspěvků dodaných nebo vydaných při jednotlivých kongresech, sympoziích a zasedáních; souhrny příspěvků sdělených na těchto kongresech; zprávy funkcionářů a delegátů těchto kongresů; kombinace výše uvedeného; nebo sborník z jednání společnosti, pokud není omezeno na vnitřní organizační záležitosti.
Scope Note
Published record of the papers delivered at or issued on the occasion of individual congresses, symposia, and meetings; abstracts of papers delivered at such congresses; reports of the officers and delegates of such congresses; combinations of the foregoing; or proceedings of the conference of a society if they are not limited to matters of internal organization.
Annotation
This heading is used as a Publication Type. Congresses as a subject are indexed under the main heading CONGRESSES AS TOPIC. CATALOGER: Use for proceedings of a conference, works that are based on a conference or that consist of expanded (updated) papers from a conference, or abstracts of papers from a conference. Do not use Publication Type MEETING ABSTRACT. Do not use for works containing only one or two papers from a conference, or for personally authored summaries of a conference
History note
2019(2008)
Record number
D016423
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format