MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
funkce levé komory srdeční
English Heading
Ventricular Function, Left
See
funkce levé komory
srdce - funkce levé komory
See
Left Ventricular Function [T048512]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Hemodynamická a elektrofyziologická činnost levé SRDEČNÍ KOMORY. Její měření je důležitým aspektem klinického hodnocení pacientů s chorobami srdce pro určení vlivu nemoci na srdeční výkon. R
Scope Note
The hemodynamic and electrophysiological action of the left HEART VENTRICLE. Its measurement is an important aspect of the clinical evaluation of patients with heart disease to determine the effects of the disease on cardiac performance.
History note
91
Public Note
91
Record number
D016277
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[DE] účinky léků
[GE] genetika
[IM] imunologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format