Display Documents Help
vše 1747
metody 1
normy 1
statistika a číselné údaje 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
studie případů a kontrol
English Heading
Case-Control Studies
See
případové studie
See
Case-Base Studies [T047562]
Case-Comparison Studies [T047563]
Case-Compeer Studies [T047564]
Case Control Studies [T047565]
Case-Referent Studies [T047567]
Case-Referrent Studies [T047568]
Matched Case-Control Studies [T047569]
Nested Case-Control Studies [T047570]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Studie, které začínají identifikací osob s daným onemocněním a kontrolní (srovnávací, referentní) skupinou bez onemocnění. Vztah určitého atributu k nemoci se zkoumá porovnáním nemocných jedinců s těmi bez onemocnění s ohledem na frekvenci nebo úroveň atributu v každé skupině. Postupuje se od následku k příčině, přičemž hledáme odpověď na otázku, zda sledovaná nemoc byla vyvolána suspektním faktorem. Ve studii se porovnává, jaký byl v minulosti výskyt potencionálních rizikových faktorů v obou skupinách.
Scope Note
Comparisons that start with the identification of persons with the disease or outcome of interest and a control (comparison, referent) group without the disease or outcome of interest. The relationship of an attribute is examined by comparing both groups with regard to the frequency or levels of outcome over time.
Other Concepts
Annotation
usually NIM
History note
90
Public Note
90
Record number
D016022
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format