MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
novorozenecký screening
English Heading
Neonatal Screening
See
novorozenci - depistáž
novorozenci - screening
screening novorozenců
See
Newborn Screening [T000908398]
Infant, Newborn, Screening [T047486]
Newborn Infant Screening [T047487]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Určování vybraných parametrů u novorozených dětí prostřednictvím různých testů, vyšetření či jiných procedur. Screening lze provádět klinicky nebo laboratorně. Screeningový test je určen k tomu, aby rozlišil zdravé novorozence od nezdravých, ale takový screeningový test není diagnostickou pomůckou, nýbrž spíše epidemiologickou.
Scope Note
The identification of selected parameters in newborn infants by various tests, examinations, or other procedures. Screening may be performed by clinical or laboratory measures. A screening test is designed to sort out healthy neonates (INFANT, NEWBORN) from those not well, but the screening test is not intended as a diagnostic device, rather instead as epidemiologic.
Annotation
check tag INFANT, NEWBORN
History note
90
Public Note
90
Record number
D015997
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AE] škodlivé účinky
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[MO] mortalita
[NU] ošetřování
[OG] organizace a řízení
[PX] psychologie
[ST] normy
[TD] trendy
[VE] veterinární
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format