MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
postmenopauzální osteoporóza
English Heading
Osteoporosis, Postmenopausal
See
osteoporóza postmenopauzální
See
Bone Loss, Perimenopausal [T046372]
Perimenopausal Bone Loss [T046373]
Bone Loss, Postmenopausal [T046374]
Postmenopausal Bone Loss [T046375]
Postmenopausal Osteoporosis [T046376]
Osteoporosis, Post-Menopausal [T046378]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Metabolická porucha spojená se zlomeninami krčku stehenní kosti, obratlů a distálního předloktí. Vyskytuje se často u žen 15-20 let po menopauze a je způsobena vlivy spojenými s menopauzou, včetně nedostatku estrogenu.
Scope Note
Metabolic disorder associated with fractures of the femoral neck, vertebrae, and distal forearm. It occurs commonly in women within 15-20 years after menopause, and is caused by factors associated with menopause including estrogen deficiency.
Annotation
in females; don't forget also check tags HUMANS + FEMALE; corresponding age-related osteoporosis in men goes under OSTEOPOROSIS
History note
90; BONE LOSS, PERIMENOPAUSAL; BONE LOSS, POSTMENOPAUSAL; PERIMENOPAUSAL BONE LOSS; & POSTMENOPAUSAL BONE LOSS were see OSTEOPOROSIS 1987-89
Online Note
use OSTEOPOROSIS to search BONE LOSS, PERIMENOPAUSAL; BONE LOSS, POSTMENOPAUSAL; PERIMENOPAUSAL BONE LOSS; & POSTMENOPAUSAL BONE LOSS 1987-89
Public Note
90; BONE LOSS, PERIMENOPAUSAL; BONE LOSS, POSTMENOPAUSAL; PERIMENOPAUSAL BONE LOSS; & POSTMENOPAUSAL BONE LOSS were see OSTEOPOROSIS 1987-89
Record number
D015663
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format