Display Documents Help
vše 1179
etnologie 12
fyziologie 1
klasifikace 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
zdravé chování
English Heading
Health Behavior
See
Health-Related Behavior [T000945336]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Chování jedince vedoucí k zajištění ochrany, udržení a podpory zdravotního stavu. Např. zdravá strava a dostatečná fyzická aktivita jsou činnosti, které jsou vnímány jako zdraví prospěšné. Životní styl je úzce spojován se zdravým chováním a je ovlivňován faktory socioekonomickými, vzdělanostními a kulturními.
Scope Note
Combination of HEALTH KNOWLEDGE, ATTITUDES, PRACTICE which underlie actions taken by individuals regarding their health.
Other Concepts
History note
89
Public Note
89
Record number
D015438
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[EH] etnologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format