MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
nedostatek vitaminu D
English Heading
Vitamin D Deficiency
See
deficience vitaminu D
deficit vitaminu D
vitamin D - nedostatek
See
Deficiency, Vitamin D [T043297]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Nutriční stav způsobený nedostatkem vitaminu D v potravě, jeho nedostatečnou tvorbou v kůži, jeho špatnou absorpcí z potravy nebo poruchou konverze vitaminu D na jeho bioaktivní metabolity. Klinicky se projevuje rachitidou u dětí a osteomalacií u dospělých.
Scope Note
A nutritional condition produced by a deficiency of VITAMIN D in the diet, insufficient production of vitamin D in the skin, inadequate absorption of vitamin D from the diet, or abnormal conversion of vitamin D to its bioactive metabolites. It is manifested clinically as RICKETS in children and OSTEOMALACIA in adults. (From Cecil Textbook of Medicine, 19th ed, p1406)
Record number
D014808
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format