MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
urogenitální systém
English Heading
Urogenital System
See
Genitourinary System [T042613]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Všechny orgány zahrnuté do reprodukčního procesu a do procesu tvorby a výdeje MOČI. Jsou sem zahrnuty ledviny, močovody, MOČOVÝ MĚCHÝŘ, URETRA a reprodukční orgány – vaječníky, UTERUS, VEJCOVODY, VAGÍNA a KLITORIS u žen a varlata, SEMENNÉ VÁČKY, PROSTATA, semenné kanálky a PENIS u mužů.
Scope Note
All the organs involved in reproduction and the formation and release of URINE. It includes the kidneys, ureters, BLADDER; URETHRA, and the organs of reproduction - ovaries, UTERUS; FALLOPIAN TUBES; VAGINA; and CLITORIS in women and the testes; SEMINAL VESICLES; PROSTATE; seminal ducts; and PENIS in men.
Annotation
general or unspecified; prefer specifics; /surg: UROGENITAL SURGICAL PROCEDURES is available
Record number
D014566
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format