MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
uretra
English Heading
Urethra
See
zevní sfinkter uretry
zevní svěrač močové trubice
zevní svěrač uretry
vnitřní sfinkter uretry
vnitřní svěrač močové trubice
vnitřní svěrač uretry
močová trubice
urethra
sfinkter uretry
svěrač močové trubice
svěrač uretry
See
External Urinary Sphincter [T000919165]
Internal Urinary Sphincter [T000919167]
Internal Vesical Sphincter [T000919168]
Internal Urethral Sphincter [T000919169]
External Urethral Sphincter [T000919170]
Urethral Sphincters [T821563]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Močová trubice, součást močového ústrojí, resp. močových cest. Vede moč z močového měchýře ven z těla. U muže slouží i k přenosu semene (ústí do ní chámovody, prostata a semenné váčky; ductus ejaculatorius) a dělí se na několik částí a jsou na ní patrna dvě zakřivení. Do u. dále ústí drobné žlázky (glandulae urethrales, glandulae bulbourethrales), jsou v ní drobné výchlipky sliznice (lacunae urethrales). Před vyústěním je rozšířena (fossa navicularis), další rozšíření je pod prostupem skrz diaphragma (urogenitale ampulla urethrae) a v prostatické části. U. u ženy měří jen několik centimetrů, což se rovněž považuje za jeden z faktorů přispívajících k častějšímu výskytu močových infekcí, jejichž vznik někdy bývá vázán na pohlavní styk. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Scope Note
A tube that transports URINE from the URINARY BLADDER to the outside of the body in both the sexes. It also has a reproductive function in the male by providing a passage for SPERM.
Other Concepts
Annotation
do not confuse with URETER, especially in Romance language: see note on URETER; inflammation = URETHRITIS
Record number
D014521
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format