MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
kongenitální toxoplazmóza
English Heading
Toxoplasmosis, Congenital
See
kongenitální toxoplasmóza
toxoplazmóza vrozená
vrozená toxoplazmóza
prenatální toxoplazmóza
See
Congenital Toxoplasmosis [T041375]
Congenital Toxoplasma gondii Infection [T370795]
Congenital Infection, Toxoplasma gondii [T370796]
Congenital Toxoplasma Infections [T370797]
Toxoplasma Infections, Congenital [T370798]
Toxoplasmosis, Fetal [T370799]
Toxoplasmosis, Prenatal [T370800]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Prenatální protozoální infekce parazitem Toxoplasma gondii (kokcidie kočičí), která způsobuje vadný vývoj nerového systému plodu. Závažnost poruchy závisí na fázi těhotenství, během kterého dojde k infekci. K nejzávažnějším neurologickým dysfunkcím dochází při infekci v prvním trimestru. Ke klinickým příznakům patří hydrocefalus, mikrocefalie, hluchota, mozkové kalcifikace, záchvaty a psychomotorická retardace. Známky systémového onemocnění mohou být patrné již při narození. Patří mezi ně horečka, vyrážka a současné abnormální zvětšení jater a sleziny (hepatosplenomegalie).
Scope Note
Prenatal protozoal infection with TOXOPLASMA gondii which is associated with injury to the developing fetal nervous system. The severity of this condition is related to the stage of pregnancy during which the infection occurs; first trimester infections are associated with a greater degree of neurologic dysfunction. Clinical features include HYDROCEPHALUS; MICROCEPHALY; deafness; cerebral calcifications; SEIZURES; and psychomotor retardation. Signs of a systemic infection may also be present at birth, including fever, rash, and hepatosplenomegaly. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p735)
Other Concepts
Annotation
/vet = TOXOPLASMOSIS, ANIMAL /congen
Record number
D014125
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format