Display Documents Help
vše 496
metody 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
psychoterapeutické procesy
English Heading
Psychotherapeutic Processes
See
Process, Psychiatric Therapeutic [T040568]
Processes, Psychiatric Therapeutic [T040569]
Psychiatric Therapeutic Process [T040570]
Psychiatric Therapeutic Processes [T040571]
Therapeutic Process, Psychiatric [T040572]
Therapeutic Processes, Psychiatric [T040573]
Process, Psychotherapeutic [T040574]
Processes, Psychotherapeutic [T040575]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Zážitkové, postojové, emoční nebo behaviorální jevy vyskytující se v průběhu léčby. Vztahují se individuálně k pacientovi nebo terapeutovi (tj. zdravotní sestra, lékař atd.) nebo k jejich interakci.
Scope Note
Experiential, attitudinal, emotional, or behavioral phenomena occurring during the course of treatment. They apply to the patient or therapist (i.e., nurse, doctor, etc.) individually or to their interaction. (American Psychological Association: Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)
Annotation
general or unspecified; prefer specifics
History note
98; use explode 1971-97
Public Note
98
Record number
D013811
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format