MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
patologické stavy, příznaky a symptomy
English Heading
Pathological Conditions, Signs and Symptoms
See
příznaky a symptomy patologických stavů
See
Symptoms and General Pathology [T039899]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Abnormální anatomické nebo fyziologické stavy a objektivní nebo subjektivní manifestace poruch, které nejsou klasifikované jako nemoc nebo syndrom.
Scope Note
Abnormal anatomical or physiological conditions and objective or subjective manifestations of disease, not classified as disease or syndrome.
Annotation
used for searching; INDEXER: Do not use; CATALOGER: Do not use
History note
2000(1998); use explode 1970-1997
Public Note
2000; see SYMPTOMS AND GENERAL PATHOLOGY 1998-1999
Record number
D013568
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format