MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
statistika jako téma
English Heading
Statistics as Topic
See
vícenásobná klasifikační analýza
analýza vícestupňového třídění
statistiky jako téma
See
Area Analysis [T038832]
Multiple Classification Analysis [T038837]
Service Statistics [T038838]
Statistics, Service [T038839]
Statistical Study [T038840]
Estimation Technics [T038842]
Estimation Techniques [T038843]
Indirect Estimation Technics [T038844]
Indirect Estimation Techniques [T038845]
Tables and Charts as Topic [T700516]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Díla o teorii a praxi nauky o sbírání, sestavování a analyzování dat, která podléhají náhodným změnám.
Scope Note
Works about the science and art of collecting, summarizing, and analyzing data that are subject to random variation.
Other Concepts
Annotation
prefer the qualifier /statist with non-disease terms; statistics on a disease = /epidemiol; do not confuse with MATHEMATICS; do not confuse with the Publication Type STATISTICS
History note
2008(1963)
Public Note
2008; see STATISTICS 1963-2007
Record number
D013223
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format