MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
spermie
English Heading
Spermatozoa
See
sperma
spermatozoa
spermie obsahující chromozom X
spermie obsahující chromozom Y
See
Sperm [T038553]
X-Bearing Sperm [T043679]
Y-Bearing Sperm [T043778]
Spermatozoon [T463140]
X-Chromosome-Bearing Sperm [T627906]
Y-Chromosome-Bearing Sperm [T627907]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Mužské pohlavní buňky, spermatozoa. Vznikají ve varlatech a jejich vývoj trvá asi 10 týdnů (spermatogeneze). Zralá s. má hlavičku s jádrem obsahujícím dědičnou informaci (poloviční počet chromozomů) a dlouhý bičík, který jí umožňuje pohyb. S. se shromažďují v nadvarleti, odkud jsou při ejakulaci vypuzeny ve spermatu spolu s produkty prostaty a semenných váčků. (upraveno podle: Velký lékařský slovník online, 2018 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
Mature male germ cells derived from SPERMATIDS. As spermatids move toward the lumen of the SEMINIFEROUS TUBULES, they undergo extensive structural changes including the loss of cytoplasm, condensation of CHROMATIN into the SPERM HEAD, formation of the ACROSOME cap, the SPERM MIDPIECE and the SPERM TAIL that provides motility.
Other Concepts
Annotation
polyspermia & polyspermy = SPERMATOZOA if excessive sperm or = FERTILIZATION if fertilization of ovum by more than one sperm; sperm donors: coordinate SPERMATOZOA (IM) + TISSUE DONORS (IM); consider also INSEMINATION, ARTIFICIAL, HOMOLOGOUS (husband)(IM) or INSEMINATION, ARTIFICIAL, HETEROLOGOUS (non-husband)(IM) if pertinent but note SPERM BANKS is available; SPERM PRESERVATION is available; HEMOSPERMIA is available
History note
1963; for X-BEARING SPERM use X CHROMOSOME 1980-2005; for Y-BEARING SPERM use Y CHROMOSOME 1980-2005
Public Note
1963; for X-BEARING SPERM see X CHROMOSOME 1980-2005; for Y-BEARING SPERM see Y CHROMOSOME 1980-2005
Record number
D013094
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AB] abnormality
[CL] klasifikace
[CY] cytologie
[DE] účinky léků
[EN] enzymologie
[GD] růst a vývoj
[IM] imunologie
[ME] metabolismus
[MI] mikrobiologie
[PS] parazitologie
[PA] patologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[TR] transplantace
[UL] ultrastruktura
[CH] chemie
[VI] virologie
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format