MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
spermatogeneze
English Heading
Spermatogenesis
See
Spermatocytogenesis [T038547]
Spermiogenesis [T038548]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Vznik spermií ve varlatech. Objevuje se s nástupem pohlavní zralosti a je nezbytným předpokladem plodnosti muže. Probíhá v tubuli seminiferi varlat, význam pro ni má FSH, testosteron, přítomnost Sertoliho buněk. Proces má několik etap, při nichž se buňky přesouvají od báze semenotvorných kanálků k luminu. Jednotlivé buněčné fáze jsou spermiogonie, spermiocyt, spermatida. Celý proces trvá cca 2–3 měsíce. Spermie se uvolňují ze zárodečných kanálků a shromažďují se v nadvarleti, kde dále dozrávají. Poškozují ji některé chemické látky a záření. Jako pohlavní buňka prodělává spermie meiózu, a má proto poloviční počet chromozomů než běžné buňky těla (23 chromozomů, z toho jeden je buď X nebo Y, což je rozhodující pro pohlaví zárodku vzniklého oplodněním). (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
The process of germ cell development in the male from the primordial germ cells, through SPERMATOGONIA; SPERMATOCYTES; SPERMATIDS; to the mature haploid SPERMATOZOA.
Other Concepts
History note
73(71)
Public Note
73
Record number
D013091
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[DE] účinky léků
[GE] genetika
[IM] imunologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format