MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
klinická logopedie
English Heading
Speech-Language Pathology
See
logopedie klinická
patologie řeči a jazyka
řeč a jazyk - patologie
See
Pathology, Speech-Language [T038497]
Pathology, Language [T038499]
Language Pathology [T038500]
Pathology, Speech [T038501]
Speech Pathology [T038502]
Preferred Concept
Scope Note
The study of speech or language disorders and their diagnosis and correction.
Other Concepts
Annotation
the specialty devoted to the study of speech & language disorders, their diagnosis & therapy; do not confuse with the patient or disease ( = SPEECH DISORDERS or LANGUAGE DISORDERS); AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION is also available
History note
91; was SPEECH PATHOLOGY 1980-90; was included in SPEECH THERAPY 1964-79 (Prov 1964-65)
Online Note
use SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY to search SPEECH PATHOLOGY 1980-90; search SPEECH THERAPY 1966-79
Public Note
91; was SPEECH PATHOLOGY 1980-90; was included in SPEECH THERAPY 1966-79
Record number
D013066
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format