MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
sociální vědy
English Heading
Social Sciences
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Obory zabývající se vzájemnými vztahy jednotlivců v sociálním prostředí, včetně organizací a institucí. Zahrnuje sociologii a antropologii.
Scope Note
Disciplines concerned with the interrelationships of individuals in a social environment including social organizations and institutions. Includes Sociology and Anthropology.
Record number
D012942
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format