MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
spánek
English Heading
Sleep
See
spánkové zvyky
spánkové návyky
See
Sleeping Habit [T000946891]
Sleeping Habits [T000947559]
Sleep Habits [T000947560]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Přirozený stav opačný k stavu bdělosti. V průběhu s. se střídá několik stadií a cyklů, které lze rozlišit např. pomocí EEG vyšetření, resp. polysomnografie. Po usnutí se nejprve objeví synchronní s., který je několikrát za noc přerušován paradoxním s. V této fázi dochází k ochabnutí svalstva spojenému s náhlými pohyby, kolísá krevní tlak a srdeční frekvence, zdají se sny, u mužů bývají erekce. Typické jsou rychlé pohyby očních bulbů, které daly této fázi s. název – spánek REM. Tvoří u dospělého asi čtvrtinu celkové doby spánku. Synchronní (NREM tj. non-REM) s. se podle své hloubky dělí do 4 stadií (stadium 1 – theta spánek, 2 – sigma spánek, stadia 3 a 4 – delta spánek). S. umožňuje odpočinek celého těla, ale zejm. mozku. Proto při jeho nedostatku (spánkové deprivaci) dochází k narušení psychických funkcí. K poruchám s. patří např. hypersomnie, dyssomnie, insomnie, parasomnie. (cit. Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
A readily reversible suspension of sensorimotor interaction with the environment, usually associated with recumbency and immobility.
Other Concepts
Record number
D012890
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[DE] účinky léků
[GE] genetika
[IM] imunologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format