Display Documents Help
vše 6628
metody 7
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
retrospektivní studie
English Heading
Retrospective Studies
See
Retrospective Study [T036271]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Studie používané k testování etiologických hypotéz. Kauzálních faktory jsou odvozeny z údajů týkajících se studovaných osob nebo událostí nebo zkušeností v jejich minulosti. Základem studie je identifikace skupiny osob s daným onemocněním, tzv. případů, a vhodné kontrolní skupiny osob bez daného onemocnění. V obou takto definovaných skupinách je poté měřen a srovnáván předchozí výskyt potenciálních rizikových faktorů.
Scope Note
Studies used to test etiologic hypotheses in which inferences about an exposure to putative causal factors are derived from data relating to characteristics of persons under study or to events or experiences in their past. The essential feature is that some of the persons under study have the disease or outcome of interest and their characteristics are compared with those of unaffected persons.
Annotation
IM general only; coordinate NIM with specific disease (IM); specify geographic location if pertinent
History note
67(65)
Public Note
67
Record number
D012189
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree

MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format