MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
výzkum
English Heading
Research
See
výzkumné činnosti
See
Laboratory Research [T036026]
Research and Development [T036028]
Research Activities [T036036]
Research Priorities [T036043]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Kritické a vyčerpávající výzkum nebo experimentování, jehož cílem je objev nových skutečností a jejich správný výklad, revize přijatých závěrů, teorií nebo zákonů ve světle nově objevených skutečností nebo praktické uplatňování takových nových nebo revidovaných závěrů, teorií nebo zákonů.
Scope Note
Critical and exhaustive investigation or experimentation, having for its aim the discovery of new facts and their correct interpretation, the revision of accepted conclusions, theories, or laws in the light of newly discovered facts, or the practical application of such new or revised conclusions, theories, or laws. (Webster, 3d ed)
Other Concepts
Annotation
general or unspecified; prefer specifics; research as a field or the progress or status of research in a particular field; do not add routinely for specific studies involving "research"
Record number
D012106
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format