Display Documents Help
vše 559
dějiny 33
výchova 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
náboženství
English Heading
Religion
See
Religious Beliefs [T035906]
Religious Ethics [T035907]
Prayer [T035909]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Soubor přesvědčení o povaze, příčině a účelu vesmíru, zvláště když je považován za výtvor nějaké nadlidské síly. Obvykle zahrnuje dodržování náboženských a rituálních zvyků a často i morální kodex chování v lidských záležitostech.
Scope Note
A set of beliefs concerning the nature, cause, and purpose of the universe, especially when considered as the creation of a superhuman agency. It usually involves devotional and ritual observances and often a moral code for the conduct of human affairs. (Random House Collegiate Dictionary, rev. ed.)
Other Concepts
History note
RELIGION AND SOCIOLOGY was heading 1963-65
Public Note
RELIGION AND SOCIOLOGY was heading 1963-65
Record number
D012067
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[HI] dějiny
Entry combinations
náboženství [PX] psychologie >>> náboženství a psychologie
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format