Display Documents Help
vše 39
psychologie 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
posilování (psychologie)
English Heading
Reinforcement, Psychology
See
negativní posílení
negativní posilování
pozitivní posílení
pozitivní posilování
posílení (psychologie)
See
Psychological Reinforcement [T000950599]
Negative Reinforcement [T035878]
Positive Reinforcement [T035879]
Reinforcement (Psychology) [T035881]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Posílení podmíněné reakce. Posilování nastává, jestliže něco, co následuje po určitém chování, zvyšuje pravděpodobnost jeho opakování.
Scope Note
The strengthening of a conditioned response.
Other Concepts
Annotation
human & animal
History note
2020 (1965); was REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY) 1965-2019; was REINFORCEMENT LEARNING 1963-1964
Public Note
2020; was REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY) 1965-2019; was REINFORCEMENT LEARNING 1963-1964
Record number
D012054
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format