MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
Raynaudova nemoc
English Heading
Raynaud Disease
See
Raynaudova choroba
Raynaudův syndrom
Raynaudův fenomén
See
Raynaud's Disease [T035243]
Raynaud Phenomenon [T540347]
Cold Fingers, Hereditary [T811860]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Druh vazoneurózy charakterizovaný výrazným zbělením prstů rukou v chladu (digiti mortui), které následně zmodrají a poté zčervenají a objevuje se jejich bolest. Nejprve vzniká vazokonstrikce a ischemie, která je následně vystřídána stázou a reaktivní hyperemií. V důsledku ischemie mohou vzniknout poškození cév a nekrotické změny. Pro primární formu se používá termínu R. nemoc; je častější u žen, není prokázáno jiné onemocnění, předpokládají se vrozené dispozice na úrovni neurovegetativní a hormonální. Probíhá obv. benigně a jsou přítomny jiné známky cévní lability (migréna, potivost). Sekundární forma (R. fenomén, R. syndrom) vzniká (či předchází) při přítomnosti jiného onemocnění (např. systémového, thrombangiitis obliterans, aterosklerózy, kryoglobulinemie, některých intoxikací, neurologických chorob) či v důsledku opakovaných traumat (práce např. s pneumatickými kladivy). Diagnostika i léčba jsou zaměřeny na ev. základní onemocnění; k léčbě vlastních příznaků se používají zejm. blokátory kalciových kanálů, v nejtěžších případech lze použít sympatektomii. Důležitá jsou režimová opatření vč. zákazu kouření. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
An idiopathic vascular disorder characterized by bilateral Raynaud phenomenon, the abrupt onset of digital paleness or CYANOSIS in response to cold exposure or stress.
Other Concepts
History note
2004 (1966)
Public Note
2004; use RAYNAUD'S DISEASE 1966-2003
Record number
D011928
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format