MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
kvalita života
English Heading
Quality of Life
See
kvalita života podmíněná zdravím
HRQoL
See
Health-Related Quality Of Life [T000897796]
Life Quality [T000903678]
HRQOL [T000906392]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Obecný pojem zabývající se přizpůsobením a vylepšením vlastností života, jako např. fyzického, politického, morálního, sociálního prostředí, stejně tak i zdraví a nemoci.
Scope Note
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral, social environment as well as health and disease.
Other Concepts
History note
77(75)
Public Note
77
Record number
D011788
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[LJ] zákonodárství a právo
[PX] psychologie
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format