MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
psychoterapie
English Heading
Psychotherapy
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Léčba psychologickými prostředky (hypnózou, autogenním tréninkem, muzikoterapií, arteterapií, skupinovou léčbou apod.). Umožňuje nemocnému, aby si hlouběji uvědomil podstatu svého onemocnění a problému a aby se naučil mu sám svými silami čelit. Používá se jak v psychiatrii, tak i v jiných oborech, zejm. tam, kde jsou pacientovy obtíže do značné míry podmíněny jeho duševním stavem (neurózy, drogové závislosti, psychosomatická onemocnění aj.). (cit. Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
A generic term for the treatment of mental illness or emotional disturbances primarily by verbal or nonverbal communication.
Record number
D011613
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format