MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
sociální psychologie
English Heading
Psychology, Social
See
percepční psychologie
psychologie sociální
See
Psychology, Perceptual [T000938434]
Social Psychology [T034234]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Odvětví psychologie věnující se účinkům členství ve skupině na chování, postoje a přesvědčení jedince.
Scope Note
The branch of psychology concerned with the effects of group membership upon the behavior, attitudes, and beliefs of an individual.
Other Concepts
Annotation
use for the field and as an NIM coordinate
Record number
D011593
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format