Display Documents Help
vše 4894
metody 10
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
prospektivní studie
English Heading
Prospective Studies
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
1. Druh studie v epidemiologii, při které jsou data sbírána průběžně se sledováním studovaných osob (tj. data nejsou např. zpětně pořizována ze zdravotnické dokumentace); u určité skupiny osob se v průběhu různě dlouhého období sledují požadované jevy, např. vznik určité choroby. Časový horizont, kterého se týká tato otázka, může být velmi dlouhý, i několik desítek let. 2. Longitudinální, kohortová studie se používá na zjištění příčin nemoci a nalezení prognostických (rizikových) faktorů vzniku onemocnění. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
Observation of a population for a sufficient number of persons over a sufficient number of years to generate incidence or mortality rates subsequent to the selection of the study group.
Annotation
IM general only
History note
67(65)
Public Note
67
Record number
D011446
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format