MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
propolis
English Heading
Propolis
See
Bee Bread [T435927]
Bee Glue [T435928]
Pharmacological Actions
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Pryskyřičná látka získaná z úlů - všechny vnitřní stěny úlu resp. dutiny obývané včelami jsou potaženy souvislou tenkou vrstvou propolisu. Tradičně se používá jako antimikrobiální látka. Je to heterogenní směs mnoha látek. Propolis má baktericidní či bakteriostatické účinky, a také antiprotozonální a antinematódní účinky. Působí negativně na růst různých druhů hub a kvasinek. Antimikrobiální vlastnosti jsou zužitkovány formou mastí, masážních prostředků nebo roztoků. (upraveno podle Wikipedie 2020 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
A resinous substance obtained from beehives that is used traditionally as an antimicrobial. It is a heterogeneous mixture of many substances.
CAS Registry Number
CAS Name: Beebread
CAS Registry Number: 9009-62-5
Annotation
/ther use: coordinate with APITHERAPY
History note
91(79); was see under RESINS 1979-90
Public Note
91; was see under RESINS 1979-90
Record number
D011429
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format