MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
komplikace těhotenství
English Heading
Pregnancy Complications
See
komplikace v těhotenství
těhotenské komplikace
těhotenství - komplikace
See
Complications, Pregnancy [T033132]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Vnější podmínky nebo patologické procesy spojené s těhotenstvím. Mohou se vyskytnout během těhotenství nebo po těhotenství a pohybují se od drobných potíží k závažným onemocněním, která vyžadují lékařské zákroky. Zahrnují onemocnění u těhotných žen a těhotenství u žen s onemocněním.
Scope Note
Conditions or pathological processes associated with pregnancy. They can occur during or after pregnancy, and range from minor discomforts to serious diseases that require medical interventions. They include diseases in pregnant females, and pregnancies in females with diseases.
Annotation
coordinate IM with specific disease (IM); / surg: consider also OBSTETRIC SURGICAL PROCEDURES
Record number
D011248
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format