MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
prediabetes
English Heading
Prediabetic State
See
Prediabetes [T592720]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Stav, kdy jedinec mívá zvýšenou hladinu glukosy, avšak ještě nesplňuje kritéria pro diagnózu diabetu. Pojem prediabetes zahrnuje dvě již delší dobu zavedené kategorie, a to (a) poruchu glukosové tolerance a (b) hraniční glukosu nalačno. Patofyziologickým podkladem prediabetu je inzulinová rezistence. Většina jedinců postižených prediabetem nemá žádné klinické příznaky, při pečlivě odebrané anamnéze však můžeme zjistit mírnou nebo občasnou polyurii (event. též polakisurii, která je pro pacienta nápadnější) s následným zvýšeným příjmem tekutin, může být i častější pocit hladu, (event. projevy postprandiální hypoglykemie) a občasné poruchy vidění (kolísání osmolarity tkáňového moku). Stav je velmi často spojen s obezitou či nadváhou, U většiny jedinců s p. se později vyvine diabetes typu 2 (DM2), čemuž však lze předejít preventivními opatřeními. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz/)
Scope Note
The time period before the development of symptomatic diabetes. For example, certain risk factors can be observed in subjects who subsequently develop INSULIN RESISTANCE as in type 2 diabetes (DIABETES MELLITUS, TYPE 2).
Annotation
do not use /compl for development into diabetes mellitus; coordinate IM with specific type of diabetes mellitus (IM) if pertinent
History note
68(65)
Public Note
68
Record number
D011236
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree

Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format