Display Documents Help
vše 15
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
praxe (psychologie)
English Heading
Practice, Psychological
See
Practice, Psychology [T000950590]
Practicing, Psychology [T000950591]
Practicing, Psychological [T000950592]
Practice (Psychology) [T033035]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Vykonávání činnosti jednou nebo vícekrát, s ohledem na její upevnění nebo zlepšení; jakékoli provedení činnosti nebo chování, které vede k učení.
Scope Note
Performance of an act one or more times, with a view to its fixation or improvement; any performance of an act or behavior that leads to learning.
Annotation
human & animal
History note
2020 (1966); was PRACTICE (PSYCHOLOGY) 1966-2019
Public Note
2020; was PRACTICE (PSYCHOLOGY) 1966-2019
Record number
D011214
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format